Kolejnym rodzajem usług, które chcieliśmy zaoferować naszym klientom, jest szeroko pojęte tworzenie modeli 3D, od tworzenia dokładnych modeli małych obiektów, poprzez trójwymiarowe modele budynków (inwentaryzacja architektoniczna), aż do modeli pokrycia terenu na dużych obszarach. Dane do utworzenia modeli pozyskiwane są w zależności od potrzeb różnymi metodami.

  Bardzo dokładne modele niewielkich obiektów możemy utworzyć przy wykorzystaniu technologii skanowania skanerami światła strukturalnego, dla większych obiektów proponujemy skaning laserowy lub pomiary geodezyjne. W szerokim zakresie wykorzystujemy także fotogrametrię, w tym także zdjęcia z kamer niemetrycznych. Pozwala to na szerokie wykorzystanie dronów, a co za tym idzie bardzo szybkiego wykonania pomiarów w terenie.

  

 Model 3D bębna przenośnika zgrzebłowegoPrzykładem bardzo precyzyjnego opracowania modelu 3DPrzekroje bębna przenośnika zgrzebłowego, jaki wykonywaliśmy, są modele bębnów kopalnianych przenośników zgrzebłowych. Modele były wykonane skanerem światła strukturalnego z dokładnością wyższą niż 0.1mm. Pozwoliło to na badanie stopnia zużycia bębnów co ma duży wpływ na niezawodność pracy całego urządzenia.

 Metoda ta często stosowana jest w przemyśle z powodu bardzo wysokiej dokładności wykonania modelu.

 

 

 

 Model budynku Najbardziej typowymi opracowaniami modeli 3D, są na dzień dzisiejszy modele obiektów architektonicznych, od małej architektury po wielkie biurowce.

  Modele są często wykorzystywane przez projektantów jako najdokładniejsze dane do wszelkich rodzajów projektów remontów, adaptacji czy innych prac, dla których ważne jest wzajemne położenie elementów budynku. 

BIM  Dane te są także często wykorzystywane jako dokumentacja stanu obiektu w danym okresie czasu. Obecnie coraz szerzej stosuje się całe systemy projektowania i zarządzania budynkami oparte na modelach BIM (Building Information Model) - trójwymiarowych modelach całych budynków wraz z całą infrastrukturą, sieciami, itp. Dane do tego tupu opracowań najczęściej pozyskuje się metodą skaningu laserowego. Pozwala to na szybkie i bardzo dokładne pozyskanie chmury punktów mierzonych obiektów i na jej podstawie opracowanie modelu wektorowego lub innych wielkości potrzebnych do projektowania. Metodę tę można uzupełnić o pomiary geodezyjne lub w miarę potrzeby wykorzystać fotogrametrię naziemną.

 

  Trzecim rodzajem są modele terenu lub pokrycia terenu. Numeryczny model terenuPozwalają one na przedstawienie rzeźby terenu i jego ukształtowania w danym momencie czasu. Modele takie przykładowo mogą służyć do celów projektowych, zapewniając minimalizację robót ziemnych, pozwalają obliczać objętości mas różnego rodzaju zwałów lub wykopów, porównanie dwóch modelów terenu z różnych okresów czasu powala stwierdzić jakie zaszły zmiany w ukształtowaniu terenu w danym okresie (np. szkody górnicze, postęp robót ziemnych, itp).

  Ortofotomapa katowickiego rondaModele terenu są także niezbędne do wykonania ortofotomap. Tutaj szczególnie należy zwrócić uwagę na możliwość szybkiego i taniego wykonania ortofotomap przy wykorzystaniu dronów. Zdjęcia lotnicze wykonywane z dronów ze stosunkowo niskiej wysokości pozwalają uzyskać bardzo szczegółowe obrazy, o wielkości piksela nawet 1cm. Pozwala to na przykład na prawie natychmiastową inwentaryzację stanu terenu w danym momencie czasu, pozwalając dodatkowo na różnego rodzaju pomiary na modelu lub ortofotomapie w przyszłości.