Kolejnym rodzajem usług, które chcieliśmy zaoferować naszym klientom, jest szeroko pojęte tworzenie modeli 3D, od tworzenia dokładnych modeli małych obiektów, poprzez trójwymiarowe modele budynków (inwentaryzacja architektoniczna), aż do modeli pokrycia terenu na dużych obszarach. Dane do utworzenia modeli pozyskiwane są, w zależności od potrzeb, różnymi metodami. Bardzo dokładne modele niewielkich obiektów możemy utworzyć przy wykorzystaniu technologii skanowania skanerami światła strukturalnego, dla większych obiektów proponujemy skaning laserowy lub pomiary geodezyjne. W szerokim zakresie wykorzystujemy także fotogrametrię, w tym także zdjęcia z kamer niemetrycznych. Pozwala to na szerokie wykorzystanie dronów, a co za tym idzie bardzo szybkiego wykonania pomiarów w terenie.