15 grudzień 2014

Inwentaryzacja zieleni w KatowicachNa zlecenie Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach wykonaliśmy inwentaryzację zieleni niskiej i wysokiej w pasach drogowych na terenie miasta Katowice. Teren obejmował pasy drogowe 70 ulic, o łącznej długości ponad 70 km.

...

8 grudzień 2014

Inwentaryzacja i niwelacja osnowy - miasto ZabrzeNa zlecenie Miasta Zabrze wykonaliśmy inwentaryzację osnowy geodezyjnej na terenie miasta. Opracowaniu podlegało ok. 1000 punktów geodezyjnej osnowy poziomej i 230 punktów geodezyjnej osnowy pionowej. Wykonano inwentaryzację wszystkich

...

7 grudzień 2014

Poprawa przebiegu granic działek ewidencyjnychZostały zakończone 
prace związane z projektem pod nazwą „Poprawa przebiegu granic działek na mapie ewidencyjnej na podstawie dokumentacji przyjętej do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego na terenie miasta Katowice”. Prace

...

1 grudzień 2014

Żelazko - Jura krakowsko-częstochowskaZakończyły się prace związane z kompleksową modernizacją ewidencji gruntów i budynków wraz z założeniem ewidencji budynków i lokali dla obrębu ewidencyjnego Żelazko w gminie Ogrodzieniec, powiat zawierciański. W ramach projektu zebrano

...

28 listopad 2014

Informatyzacja TychyZakończono prace objęte umową z Urzędem Miasta Tychy, związane z realizacją projektu informatyzacji Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz ewidencji gruntów i budynków w zakresie rejestracji, przeglądania i dostępu do

...

26 listopada 2014

Modernizacja osnowyPodpisana została umowa na wykonanie kompleksowej modernizacji poziomej szczegółowej osnowy geodezyjnej dla miasta Lubsko w województwie Lubuskim. Prace mają obejmować inwentaryzację punktów dawnych osnów, projekt sieci osnowy III klasy,

...

21 listopad 2014

Założenie reperów ziemnychZakończono prace polegające na założeniu 4 reperów dla obserwacji przemieszczeń pionowych dla zapór na zbiornikach retencyjnych Słupsko i Świętoszowice. Założono dwa repery ziemne oraz dwa repery ścienne na konstrukcji zapory. Prace

...

30 październik 2014

Modernizacja EGiB miasta SiewierzPowoli zbliżają się do końca prace związane z wykonaniem kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Siewierz. Trwa wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków w Starostwie Powiatowym w

...

15 październik 2014

Bazy BDOT500 i GESUT dla m. StrumieńZakończyliśmy prace związane z założeniem obiektowych numerycznych baz danych BDOT500 i GESUT dla obszaru miasta Strumień. Prace trwały ponad 5 miesięcy i zostały zakończone w terminie.

6 maja 2014

Osnowa pomiarowa KatowiceZakończono prace związane z inwentaryzacją osnowy pomiarowej zlecone przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach. Prace obejmowały inwentaryzację ponad 5000 punktów osnowy pomiarowej na terenie całego miasta

...

31 grudzień 2013

Pomiar Rodzinnych Ogrodów DziałkowychW okresie 2011-2013 firma UNIMAP na zlecenie Okręgowego Zarządu Śląskiego Polskiego Związku Działkowców opracowywała plany zagospodarowania ogrodów działkowych. Prace obejmowały pomiar terenowy wszystkich działek rodzinnych oraz

...

7 grudzień 2013

Rozgraniczenia gruntów pokrytych wodamiWykonane zostały prace mające na celu  uregulowanie  stanu prawnego działek częściowo lub w całości zajętych przez wody płynące. Przeprowadzono rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych na podstawie art. 15 ustawy Prawo wodne  oraz

...

7 grudnia 2011

Pomiar cieków wodnych w KatowicachW terminie przewidzianym umową zakończono prace związane z inwentaryzacją cieków i zbiorników wodnych miasta Katowice. Zinwentaryzowano prawie 100 km naturalnych cieków wodnych oraz 140 zbiorników, o łącznej powierzchni ponad 220 ha.

...