10 października 2019

Utworzenie baz danych BDOT500  w powiecie nowomiejskim

   W konsorcjum z firmą PGK Vertical z Żor zakończyliśmy sukcesem duży projekt związany z dostawą baz danych obiektów topograficznych (BDOT500) dla powiatu nowomiejskiego. Projekt realizowany był w okresie od stycznia do września 2019 r. Prace wykonane zostały na zlecenie Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim. Obszar opracowania obejmował cały powiat nowomiejski z wyszczególnieniem terenu miasta Nowe Miasto Lubawskie oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich w gminach: Biskupiec, Grodziczno, Kurzętnik, Nowe Miasto Lubawskie (gmina). W rezultacie utworzone zostały bazy BDOT500 obejmujące blisko 5500 ha.

   Przed utworzeniem baz danych BDOT500 na obszarze powiatu Utworzenie baz danych BDOT500  w powiecie nowomiejskimnowomiejskiego wykorzystywane były dane numeryczne w postaci wektorowej, pochodzące z digitalizacji map zasadniczych oraz w części z operatów technicznych. Naszym zadaniem była weryfikacja i uzupełnienie tych danych na podstawie operatów technicznych oraz przetworzenie ich do postaci obiektowej bazy danych BDOT500. Analizie poddano około 10000 operatów technicznych. Wartość prac wyniosła ponad 500 tys. złotych brutto.