20 marca 2020

Rozbudowa i modernizacja referencyjnych baz danych miasta Tychy

  Będąc liderem konsorcjum w składzie: Unimap Katowice, PGK Vertical Żory i UGK Golowski W., Landsmann J., Landsmann R. Rymanów; podpisaliśmy umowę, której przedmiotem jest:. „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” współfinansowanego ze środków RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Nasze konsorcjum będzie wykonywać zamówienie na terenie miasta Tychy. Wykonamy następujące prace:
• digitalizację, indeksację i archiwizację materiałów źródłowych PZGiK; ok. 74 metrów bieżących dokumentacji,
• modernizację ewidencji gruntów i budynków; 31 698 działek , 19 350 budynków, 34 000 lokali,
• budowę bazy BDOT500 oraz rozbudowę bazy GESUT w szczególności w zakresie uzgodnienia bazy inicjalnej; powierzchnia 8181 ha; 6043 km sieci.