30 listopad 2016

Pomiar osnowy w powiecie nyskim

  Zakończyły się  prace związane z modernizacją i założeniem poziomej geodezyjnej osnowy szczegółowej 3 klasy dla dwóch gmin Paczków i Otmuchów w powiecie nyskim.  Prace rozpoczęły się w maju 2016 roku i trwały 6 miesięcy. W tym czasie w ramach prac zinwentaryzowano prawie 2300 punktów osnów dawnych, wykonano projekt osnowy na obszarze 27.7 tys ha, zastabilizowano 640 nowych znaków geodezyjnych oraz pomierzono i wyrównano sieć osnowy składającą się z ponad 1000 punktów.

Pomiar osnowy w powiecie nyskim

  Na terenie miasta i gminy Paczków założono i wyrównano sieć składającą się z 363 punktów osnowy geodezyjnej. Zastabilizowano 167 nowych punktów w postaci znaków dwupoziomowych (kamień z centrem w postaci trzpienia z płytką betonową z krzyżem jako znak podziemny) oraz 23 zespoły znaków (punkt główny + 3 punkty ekscentryczne) stabilizowane jako znaki pomiarowe ze stali nierdzewnej kotwione trwale w krawężnikach ulic.

  Na terenie miasta i gminy Otmuchów sieć składała się z 650 punktów osnowy. Zastabilizowano 359 nowych znaków dwupoziomowych (kamień + płytka) oraz 15 zespołów znaków na terenie miasta.

  Sieć na terenach wiejskich pomierzono głównie metodami GNSS za pomocą 8 dwuczęstotliwościowych odbiorników GNSS rejestrując sygnały systemów GPS i GLONASS. Pomiar wykonywano odbiornikami firm South, Trimble i Leica. Na terenach miejskich pomiar wykonywano metodami klasycznymi (tachimetr). Tachimetrem wykonano także wcięcia celów wysokich (wieże kościołów). Dla wszystkich puntów sieci wykonano nowe opisy topograficzne oraz dokumentację fotograficzną. Całość danych dotyczących osnowy wprowadzono do prowadzonej w systemie Geo-Info Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych (BDSOG).