15 grudnia 2020

Skanowanie i kalibracja map zgromadzonych w PZGiK – powiat grodziski

  Zakończyliśmy prace związane ze skanowaniem oraz kalibracją map zgromadzonych w Powiatowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym w Grodzisku Wielkopolskim.

W ramach przedmiotu zamówienia zeskanowaliśmy 111 sztuk pierworysów prowadzonych na planszach metalowych (w tym 34 egzemplarze prowadzone w układzie lokalnym) oraz 1394 matryce na foliach (w tym 161 egzemplarzy w układzie lokalnym). Wszystkie materiały kartograficzne zostały zeskanowane w wysokiej rozdzielczości 400dpi z zastosowaniem funkcji automatycznego czyszczenia tła.
Skanowanie i kalibracja map zgromadzonych w PZGiK – powiat grodziski

Zeskanowane materiały zostały poddane procesowi poprawy jakości w specjalistycznym oprogramowaniu – dzięki temu usunięto wszelkie plamy oraz szumy pikselowe, co poprawiło czytelność map.
Kolejnym etapem prac była kalibracja zeskanowanych materiałów. Mapy prowadzone w państwowych układach współrzędnych PL-1965/4 oraz PL-2000/5 zostały skalibrowane na siatkę współrzędnych przy zastosowaniu co najmniej 20 punktów dostosowania rozmieszczonych równomiernie.
Dla map prowadzonych w układach lokalnych kalibrację przeprowadzono w oparciu o: punkty graniczne zawarte w PRG, punkty osnowy geodezyjnej oraz kontury budynków. Dla wszystkich materiałów sporządzono raporty
z kalibracji, a skalibrowane mapy zapisano w formacie TIF.
Ostatnim etapem prac będących przedmiotem zamówienia było nadanie skalibrowanym mapom georeferencji w celu poprawnego wczytania ich w bazie ośrodka, prowadzonej w programie System GeoInfo Mapa.
Prace wykonano na zlecenie Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim.