30 października 2020

Inwentaryzacja wysokościowej osnowy geodezyjnej na terenie 7 gmin powiatu będzińskiego

  Zakończono prace związane z inwentaryzacją wysokościowej osnowy geodezyjnej na terenie siedmiu gmin powiatu będzińskiego.
W trakcie naszych prac zinwentaryzowaliśmy punkty osnowy położone w Czeladzi, Sławkowie, Siewierzu, Wojkowicach oraz gminach wiejskich: Bobrowniki, Mierzęcice, Siewierz, Psary.
Przedmiotem zlecenia było 190 punktów wysokościowej osnowy geodezyjnej oraz 222 punkty poziomej osnowy geodezyjnej, które posiadają określoną wysokość.
Poza samym sprawdzeniem stanu znaków w terenie, dokonaliśmy aktualizacji treści opisów topograficznych, sprawdziliśmy współrzędne punktów przy wykorzystaniu techniki pomiarowej RTN oraz wykonaliśmy dokumentację fotograficzną dla każdego punktu osnowy.
W ramach prac kameralnych dokonano aktualizacji kart informacyjnych punktów osnowy geodezyjnej, sporządzono mapy przeglądowe z wynikami przeprowadzonej inwentaryzacji oraz zaktualizowano atrybuty punktów osnowy w powiatowej bazie BDSOG.
Zakres prac obejmował 412 punktów osnowy geodezyjnej znajdujących się na terenie powiatu.
Prace wykonano na zlecenie Starostwa Powiatowego w Będzinie.