1 marca 2020

Utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT w powiecie monieckim

  Z powodzeniem zakończyliśmy prace związane z opracowanie baz danych dla trzech gmin w powiecie monieckim. Zamówienie, realizowane dla Związku Powiatów Województwa Podlaskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,  polegało na utworzeniu baz danych obiektów topograficznych BDOT500 dla jednostek ewidencyjnych Gmina Knyszyn (obszar miejski i wiejski), Gmina Mońki (obszar miejski i wiejski), Gmina Goniądz (obszar miejski i wiejski) oraz utworzeniu bazy danych GESUT dla gminy Goniądz – obszar wiejski.

Całość prac wymagała przeanalizowania ponad 3300 operatów technicznych, na podstawie których zostały utworzone bazy danych. Kolejnym etapem prac była wektoryzacja pozostałej treści mapy oraz przetworzenie istniejących danych do postaci obiektowej.

Utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT w powiecie monieckim

  Obszar opracowania wyniósł blisko 8500 hektarów. Wszystkie punkty, posiadające wysokość w ukłądzie współrzędnym Kronstadt 60 lub Kronstadt 86 zostały przetransformowane do obowiązującego układu wysokośći PL-EVRF2007-NH – Amsterdam. Gotowe bazy danych, utworzone w systemie EwMapa, wymagały harmonizacji z danymi, które równolegle prowadzone były w Starostwie Powiatowym w Mońkach. W tym etapie bazy danych prowadzone przez PODGiK zostały zablokowane, w celu ich zharmonizowania i połączenia w jedną spójną całość. Prace wykonywane były w okresie 01.2019 – 02.2020 w konsorcjum z firmą Vertical z Żor, a cała wartość zamówienia przekroczyła 400 tysięcy złotych.